Contractueel ledenregister

Onderwerp:

Het ledenregister wordt bijgehouden op de zetel van de vzw.  
 
Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de effectieve leden van de algemene vergadering of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.  
 
Dit register bevat eveneens alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden. Het bestuursorgaan dient deze beslissingen in het register in te schrijven binnen de 8 dagen nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld.  
 
Dit register kan door de leden van de algemene vergadering geraadpleegd worden.  
 

Prijs:

45 euro exclusief BTW (voor maximum 15 leden), en 3 euro per bijkomend lid 

Bestelformulier voor 'Contractueel ledenregister'