Jaarlijkse algemene vergadering

Iedere vzw moet binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar, de jaarlijkse algemene vergadering houden. Het bestuursorgaan moet op deze jaarlijkse algemene vergadering de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voorleggen. Op deze jaarlijkse algemene vergadering wordt ook beslist of er al dan niet kwijting aan de bestuurders kan verleend worden. VSDC vzw biedt u de mogelijkheid om de opvolging van deze jaarlijkse verplichte algemene vergadering door ons te laten opvolgen.

Juridische opvolging

U wordt jaarlijks verwittigd van de verplichting tot uitnodigen van uw jaarlijkse algemene vergadering. Er wordt u tevens een uitnodiging voor de algemene vergadering toegestuurd. Prijs voor deze jaarlijkse administratie is 25 Euro, exclusief 21% BTW.

Boekhoudkundige opvolging

Na de goedkeuring van de rekeningen op de jaarlijkse algemene vergadering, moeten kleine vzw's deze rekeningen neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank, onder de vorm van bijlage B en bijlage C. VSDC-fb vzw vraagt de nodige gegevens bij u op en stelt aan de hand daarvan bijlage B en bijlage C op, klaar voor neerlegging ter griffie. Deze dienst kan enkel aangeboden worden voor kleine vzw's die een enkelvoudige boekhouding voeren op basis van de dagboeken 'bijlage A'. Prijs voor deze jaarlijkse administratie is 100 Euro, exclusief 21% BTW.

Bestelformulier voor 'Jaarlijkse algemene vergadering'