Downloads - VZW-Wetgeving

K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004

K.B. tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen.

 K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004

K.B. 8 oktober 2004, B.S. 26 oktober 2004

K.B. tot uitvoering van artikel 19 bis, derde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

K.B. 8 oktober 2004, B.S. 26 oktober 2004

K.B. 8 december 2004, B.S. 15 december 2004

K.B. houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de nieuwe vzw-wetggeving.

K.B. 8 december 2004, B.S. 15 december 2004

K.B. 15 september 2006, B.S. 12 oktober 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk

K.B. 15 september 2006, B.S. 12 oktober 2006

K.B. 21 december 2006, B.S. 28 december 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen

K.B. 21 december 2006, B.S. 28 december 2006
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan