Lauwestraat 166 - 8560 Wevelgem | Tel: 056 410368 | Fax: 056 415774 | Mail: info@vsdc.be | Route

VZW-Wetgeving


Wetteksten

Wet van 27 juni 1921, B.S. 1 juli 1921

Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen

Ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van 2 mei 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wetswijzigingen tot en met januari 2017

pdf
1921 KB
Wet van 2 mei 2002, B.S. 11 december 2002

Volledige wettekst

pdf
149 KB
Wet van 16 januari 2003, B.S. 5 februari 2003

Wet op de Kruispuntbank

pdf
156 KB
Programmawet van 22 december 2003, B.S. 31 december 2003

Wijziging aan de vzw-wet betreffende de verplichte vermelding van de stichters

pdf
6 KB
Programmawet van 9 juli 2004, B.S. 15 juli 2004

Wijziging aan de vzw-wet betreffende de commissarissen en het inzagerecht van de leden

pdf
60 KB
Programmawet van 27 december 2004, B.S. 31 december 2004

Wijziging aan de vzw-wet betreffende de machtigingsprocedure voor schenkingen, internationale vzw's en stichtingen

pdf
26 KB
Wet van 23 maart 2007, B.S. 28 maart 2007

Wijziging aan de vzw-wet betreffende de uitsluiting van de vzw's rond de politieke partijen voor het neerleggen van de rekeningen  

pdf
415 KB
Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, B.S. 19 mei 2009

Schrapping neerlegging ledenregister

pdf
13 KB
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, B.S. 15 januari 2010
pdf
31 KB
Wet houdende diverse bepalingen van 14 januari 2013, B.S. 1 maart 2013

Wijzigingen aan de vzw-wet betreffende de elektronische neerlegging

pdf
20 KB
Wet van 24 juni 2013, B.S. 10 juli 2013

Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft

pdf
13 KB
Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, B.S. 14 mei 2014

Uitbreiding bevoegdheden commissarissen

pdf
14 KB
Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, B.S. 30 december 2016

Wijziging opschrift vzw-wet + wettelijke kader Europese politieke partij en stichting

pdf
1697 KB
Wet van 6 juli 2017, B.S. 24 juli 2017

Afschaffing machtiging legaten

pdf
116 KB
Wet van 18 september 2017, B.S. 6 oktober 2017

Uiteindelijke begunstigden

pdf
142 KB

Koninklijke Besluiten

K.B. 2 april 2003, B.S. 6 juni 2003

K.B. Inzake uitvoeringstermijnen en overgangsmaatregelen W. 2 mei 2002

pdf
45 KB
K.B. 15 mei 2003, B.S. 19 mei 2003

K.B. tot uitvoering van de W. 16 januari 2003 (Kruispuntbank)

pdf
19 KB
K.B. 26 juni 2003, B.S. 27 juni 2003

Coördinatie na wijziging

pdf
34 KB
K.B. 26 juni 2003, B.S. 11 juli 2003

K.B. tot vaststelling van de boekhoudkundige modellen voor kleine VZW's.
Coördinatie na wijziging

pdf
70 KB
K.B. 19 december 2003, B.S. 30 december 2003

K.B. betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen.

pdf
264 KB
K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004

K.B. tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen.

pdf
14 KB
K.B. 8 oktober 2004, B.S. 26 oktober 2004

K.B. tot uitvoering van artikel 19 bis, derde lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

pdf
17 KB
K.B. 8 december 2004, B.S. 15 december 2004

K.B. houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot vaststelling van de termijnen voor de inwerkingtreding van de bepalingen van de nieuwe vzw-wetggeving.

pdf
17 KB
K.B. 31 mei 2005, B.S. 8 juni 2005

K.B. tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 tot openbaarmaking van akten en stukken op de rechtbank van koophandel.

pdf
858 KB
K.B. 15 september 2006, B.S. 12 oktober 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 betreffende de vereenvoudigde boekhouding van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen en internationale verenigingen zonder winstoogmerk

pdf
339 KB
K.B. 21 december 2006, B.S. 28 december 2006

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van stichtingen

pdf
329 KB
K.B. 27 maart 2008, B.S. 31 maart 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003

pdf
83 KB
K.B. 12 augustus 2008, B.S. 17 september 2008

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003

pdf
20 KB
K.B. 27 september 2009, B.S. 12 oktober 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003

pdf
13 KB
K.B. 25 augustus 2012, B.S. 17 september 2012

Koninklijk Besluit tot wijziging van de artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

pdf
14 KB
K.B. 18 december 2012, B.S. 31 januari 2013

Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen

pdf
84 KB
K.B. 17 maart 2013, B.S. 27 maart 2013

Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003

pdf
28 KB
K.B. 17 augustus 2013, B.S. 22 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening van grote SON's en IVZW's bij de NBB

pdf
61 KB
K.B. 18 december 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003

pdf
97 KB

Ministeriële Besluiten

M.B. 14 april 2005, B.S. 25 april 2005

Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

pdf
33 KB
M.B. 18 maart 2013, B.S. 27 maart 2013

Ministerieel Besluit tot uitvoering van de artikelen 1 en 6 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003

pdf
16 KB

Modellen

Aanvraagformulier I (Nederlandstalige versie)

Inschrijving en/of tot bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad

doc
186 KB
Formulaire I (Franstalige versie)

De demande d'immatriculation et/ou de publication dans les annexes du Moniteur belge.

doc
178 KB
Formular I (Duitstalige versie)

Antrag auf Eintraging und/oder Veröffentlichung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt.

doc
226 KB
Aanvraagformulier II (Nederlandstalige versie)

Wijziging van de inschrijving. 

doc
167 KB
Formulaire II (Franstalige versie)

 Demande d'inscription modificative de l'immatriculation 

doc
164 KB
Formular II (Duitstalige versie)

Antrag auf Abänderung der Eintragung.

doc
173 KB