FAQ

Vrijwilligerswerk voor een vzw betreft elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een aanstelling als statutair personeelslid. Een vrijwilliger kan een belastingvrije kostenvergoeding ontvangen.

Verenigingswerk voor een vzw betreft een activiteit die volgens de wet in aanmerking komt voor dit statuut en die tegen vergoeding in een belastingvrij regime wordt verricht. De verenigingswerker is tegelijk en in de twaalf maanden voorafgaandelijk aan het verenigingswerk niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling met de vzw. De lijst met toegelaten activiteiten is terug te vinden op www.bijklussen.be.

Vrijwilligerswerk en verenigingswerk kunnen in dezelfde periode gecombineerd worden, mits:

- het vrijwilligerswerk niet vergoed wordt met een kostenvergoeding;

- de activiteit als vrijwilliger volledig losstaat van de activiteit als verenigingswerker.

 

 

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan