FAQ

Het WVV heeft de terminologie aangepast. Sinds 1 mei 2019 mag bij een oprichting enkel nog de term 'bestuursorgaan' gebruikt worden. Voor bestaande vzw's geldt deze term vanaf 01/01/2020 (of vroeger, als de vzw beslist om de statuten reeds voor die datum aan te passen).

Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan