Downloads - VZW-Wetgeving

M.B. 14 april 2005, B.S. 25 april 2005

Ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 33 en 54 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

M.B. 14 april 2005, B.S. 25 april 2005
Nog geen lid van VSDC?
Vraag nu uw lidmaatschap aan