Gecoördineerde vzw-wet (bijgewerkt tot mei 2014)

Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen

Ingrijpend gewijzigd door de hoofdstukken I en II van de Wet van 2 mei 2002 en volledig gecoördineerd met inbegrip van alle latere wetswijzigingen tot en met mei 2014

 

De volledige tekst vindt u onder de rubriek 'downloads - vzwwetgeving - wetteksten'