Lauwestraat 166 - 8560 Wevelgem | Tel: 056 410368 | Fax: 056 415774 | Mail: info@vsdc.be | Route
21/06/2012

Aangiftes rechtspersonenbelasting AJ 2012 vallen in de bus


De vzw's zullen eerstdaags hun aangifte in de RPB ontvangen. De lay-out van de aangifte is grondig gewijzigd t.o.v. de vorige jaren en de volgorde van sommige rubrieken is veranderd. Nieuw is ook dat de aangifte dit jaar voor het eerst elektronisch kan gebeuren.

 

Inhoudelijk heeft de aangifte in de rechtspersonenbelasting voor AJ 2012 geen wijzigingen ondergaan. Enkel het vak ‘diverse bescheiden en opgaven' is gewijzigd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vzw's die een jaarrekening moeten opstellen en andere rechtspersonen. Dit onderscheid is ons niet helemaal duidelijk, aangezien de meeste vzw's een jaarrekening, waarvan de vorm afhankelijk is van de grootte van de vzw, moeten neerleggen. Heel waarschijnlijk bedoelt men een onderscheid tussen de kleine en de grote vzw's. Om hierover duidelijkheid te verkrijgen, zullen wij hierover een parlementaire vraag laten stellen.

 

Er wordt ook vermeld dat vzw's die hun jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België, hun jaarrekening niet moeten toevoegen aan de aangifte.

 

Wij raden echter alle vzw's aan om bij het formulier de gedetailleerde staat van ontvangsten en uitgaven + de staat van het vermogen te voegen of (indien gewerkt wordt in een systeem van volledige boekhouding) de balans en resultatenrekening zoals die door de jaarlijkse algemene vergadering goedgekeurd werd. Het is niet aan te raden het boekhoudkundig model B + C (dat moet neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel) mee te sturen omdat deze documenten te weinig informatie bevatten.
 
Belastbare inkomsten (zoals bijvoorbeeld bepaalde onroerende inkomsten, meerwaarden op onroerende goederen, roerende inkomsten, enz) moeten in de respectievelijke vakken op de aangifte vermeld worden (zie hiervoor de toelichting bij de aangifte).
 
Indien bovenaan links op de eerste bladzijde van de aangifte het bankrekeningnummer niet vermeld is of het bankrekeningnummer klopt niet meer, dan moet op het tweede blad in het vak ‘bankinformatie' de BIC-code en het IBAN-rekeningnummer vermeld worden. Deze zijn te vinden op uw rekeninguittreksels of kunnen bij uw bank opgevraagd worden. In het vak ‘contactpersoon' moeten de gegevens van de contactpersoon van de vzw ingevuld worden.

 

Op het laatste blad moet het aantal bijlagen die u toevoegt bij de aangifte vermeld worden en  moet de aangifte gedag- en gehandtekend worden.
 
In de meeste gevallen is de einddatum voor indiening vastgesteld op 30 augustus 2012. Controleer dit goed, de datum voor indiening staat vermeld op de eerste bladzijde rechts bovenaan.

 

Indien u verkiest om de aangifte elektronisch in te dienen, dan is de uiterste indieningsdatum 27 september 2012. Elektronische indiening kan via de website www.biztax.be waar u alle informatie vindt. Om de aangifte elektronisch te kunnen indienen, moet u beschikken over een digitaal certificaat klasse 3 of kunt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart.

 

Controleer ook goed of het wel degelijk gaat over een aangifte in de rechtspersonenbelasting. Gaat het echter over een aangifte in de vennootschapsbelasting, dan neemt u best onmiddellijk contact op met onze diensten.

 

Bij vragen omtrent de aangifte, aarzel dan niet om ons te contacteren.