Lauwestraat 166 - 8560 Wevelgem | Tel: 056 410368 | Fax: 056 415774 | Mail: info@vsdc.be | Route

Wet 2 mei 2002


image

Onderwerp:
Deze handige brochure bevat alle wetteksten, wijzigingen & uitvoeringsbesluiten inzake de nieuwe vzw-wetgeving. Hieronder vindt u een kort overzicht van de inhoud van deze brochure:  
 
wet 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002  
wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (coördinatie na wijzigingen)  
 
wet 16 januari 2003  
wet tot oprichting van een kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende de diverse bepalingen  
 
programmawet 22 december 2003  
wijziging aan de vzw-wet betreffende de verplichte vermelding van de stichters  
 
programmawet 9 juli 2004  
wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen  
 
programmawet 27 december 2004  
wijziging aan de vzw-wet betreffende de machtigingsprocedure voor schenkingen, internationale vzw's en stichtingen  
 
wet 23 maart 2007  
Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen  
 
De teksten zijn bijgewerkt tot 1/1/2014
 
uitvoeringsbesluiten  
K.B. 2 april 2003, B.S. 6 juni 2003  
K.B. 15 mei 2003, B.S. 19 mei 2003  
K.B. 26 juni 2003, B.S. 27 juni 2003  
K.B. 26 juni 2003, B.S. 11 juli 2003  
K.B. 19 december 2003, B.S. 30 december 2003  
K.B. 12 juli 2004, B.S. 22 juli 2004  
K.B. 8 oktober 2004, B.S. 26 oktober 2004  
K.B. 8 december 2004, B.S. 15 december 2004  
M.B. 14 april 2005, B.S. 25 april 2005  
K.B. 31 mei 2005, B.S. 8 juni 2005  
K.B. 15 september 2006, B.S. 12 oktober 2006  
K.B. 21 december 2006, B.S. 28 december 2006  
K.B. 27 maart 2008, B.S. 31 maart 2008  
 
overzichtstabel te gebruiken formulieren  
formulieren in te vullen tot neerlegging op de griffie  
 
aanvraagformulieren  
- tot inschrijving en/of bekendmaking in de bijlagen tot het belgisch staatsblad  
- tot wijziging van de inschrijving

 


Prijs:

VSDC-leden: 23 € (incl BTW, excl Verzendingskosten)
Niet VSDC-leden: 29 € (incl BTW, excl Verzendingskosten)

Bestelformulier


Boek: Wet 2 mei 2002